Att göra original kräver fokus på detaljer och noggrannhet. När vi utför originalarbete så tar vi full hänsyn till de grafiska riktlinjerna som är satta för det aktuella jobbet eller projektet.

Originalarbete

Komplettera ett Layout & Design projekt med vår ”originalartjänst”. Eller nyttja den fristående. Oavsett om vi har satt upp de grafiska riktlinjerna, gjort layouten eller inte, så kan vi hjälpa dig med att utföra själva originalarbetet. För att ge ett par exempel på vad denna tjänsten kan innebära:
  • Lägga in texter, bilder och dylikt material inom de grafiska riktlinjerna som finns*
  • Skapa nya dokument, baserade på tidigare och befintliga dokument
*Färg, form, struktur, enligt mallar etc.

Det är vanligt att denna tjänsten används vid nedan exempel:

  • Framtagning av en katalog
  • Annonsproduktion
  • Informationsfoldrar
  • Kampanjer
  • Årsredovisningar (Speciellt vid inmatning av data i den s.k. bakvagnen)
Vid förfrågan ber vi dig att specificera uppdraget bredd och djup så gott du kan, så att vi kan ge dig ett så rättvist pris som möjligt.